Thursday, April 17, 2014

Dedicated to the bottle


the English translation by Hebrew translator Sigal Shir

Wine revives me
And says -You are a woman
Vodka smiles at me
And says -Laugh as much as you want
Beer puts its hand on my shoulder
And says -enjoy your strength
Koniac opens my voice and secretly warms me
Champagne asks:
-Hey, are you OK?
Mojito whispers
-Yeh, I am fine
Oh Martin?
Martini with olive!
-Hey, how are you beautiful?
-Do you want to dance? He invites
Rickard smiles at me *-Bienvenue en France
Rum, Tequila, Whisky, Gin, and…
Wink at me and whisper
-it is a holiday! Care to join us?
*Welcome to France

բաթըլ ձոն

գինին կյանք է տալիս ինձ,
 ասում է`  դու կին ես,
օղին ծիծաղ է տալիս,
ու ասում` խնդա՜ ինչքան կուզես,
գարեջուրը ձեռքն ուսիս է դնում. 
- վայելիր, դու ուժեղ ես,
կոնյակը ձայնս է բացում
ու թաքուն ինձ ջերմացնում:

շամպայնն ասում է`
հե՜յ, ար յու օքեյ?
մոխիտոն շշնջում է
-յես, այ էմ օքեյ,
օ՜հ, մարտինի՞ն
մատինին զեյթունով
- հեյ, ինչ սիրուն ես, գուցե պարե՜ս
ու պարի է հրավիրում..

Ղիկարդը թաքուն ժպտում է միշտ 
ու bienvenue en france-ը հիշեցնում:

ռոմ, տեկիլա, վիսկի, ջին
ու էլի էլի շա՜տ խմիչքներն
աչքով են անում ու շշնջում.        
- էսօր տոն է՜,

կգա՞ս մեր տուն..

2012

4 comments:

 1. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete