Monday, June 27, 2011

Երաժշտության Տոն կամ Fête de la musique


Ամեն տարի հունիսի 21-ին աշխարհը նշում է Երաժշտության Տոնը, Հայաստանը՝ նույնպես

Comments
0 Comments

No comments:

Post a Comment